Krav om politiattest

I Lødingen IL er ordningen håndtert på følgende måte:
Alle (ansatte og) frivillige som skal utføre oppgaver for LIL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest. Hvem disse personene er, avgjøres i samråd med styremedlem som har ansvar for poltiattest. 
Undergruppenes ledere plikter å henvise alle som har verv som krever attest, om å ta kontak med ansvarlig person for politiattester. 

eksempler på verv som krever attest:

  • Trenere
  • hjelpetrener
  • oppmann/oppkvinne
  • dommere i LIL

Ansvarlig person for politiattester i Lødingen IL er;

Odd Myrlund

mobil: 90589514

E-post: odd@myrlund.net

Tilbake