Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Kay Jakobsen kay@vestfjordelektro.no 94330244
Styremedlemmer Ketil Nilsen ketil_nilsen2@hotmail.com 91385158
Styremedlemmer Renee Valvåg Enebakk renee.valvag@hotmail.com 90972189
Styremedlemmer Ole Anders Strand ole@lodmek.no 47463933
Styremedlemmer Jan Eirik Nygård janeiri@online.no 94832664