Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Arnfinn Kirkhaug Send e-post 40281978
Kasserer Robert Nilsen Send e-post 91785692
Medlem Hugo A. B. Jacobsen Send e-post 99887766
Kjøkkenansvarlig Ann Kristin Hansen Send e-post 91859338
Spillerkontakt Ingve Kanstad Send e-post 97711371
Trener Christoffer Sagstad Send e-post 92660232