Treningsavgifter 
Treningsavgiften dekker deler av utgiftene til bl.a.:

  • Påmelding av lag i serien
  • Kjøp av drakter, baller, utstyr, førstehjelpsutstyr, osv
  • Dommerutgifter
  • Leie av buss, overnatting, m.m.
Type  Pris
Treningsavgift per sesong   300 kr

Bli medlem
Alle som skal delta i denne idretten må være registrert som medlem i Lødingen IL. De som står med ubetalt kontingent etter forfallsdato vil ikke være spilleberettiget for noen av idrettslagets grener. Satsene blir vedtatt på idrettslagets årsmøte. 

Les mer om medlemsskap

Registrere deg som medlem

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående treningsavgift sendes til fotball@lodingen-il.no

 

Redusert betaling

LIL Håndball ønsker ikke at barn og ungdom står utenfor idretten på grunn av økonomiske årsaker. Vi har derfor betalingsordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale avgifter til forfall. Disse må ta kontakt med leder i fotball gruppa 

Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om.

Ta kontakt med leder i fotball gruppa på fotball@lodingen-il.no dersom du har betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling.

Avtale om betalingsordning gjelder for ett år av gangen. Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.