Treningsavgifter 
Treningsavgiften dekker deler av utgiftene til bl.a.:

  • Påmelding av lag i serien
  • Kjøp av drakter, baller, utstyr, førstehjelpsutstyr, osv
  • Dommerutgifter
  • Leie av buss, overnatting, m.m.
Type  Pris
Treningsavgift barn ikke i serie  600 kr
Treningsavgift barn i serie  1 200 kr
Søskenmoderasjon 50% fra barn nr 2
   

Bli medlem
Alle som skal delta i denne idretten må være registrert som medlem i Lødingen IL. De som står med ubetalt kontingent etter forfallsdato vil ikke være spilleberettiget for noen av idrettslagets grener. Satsene blir vedtatt på idrettslagets årsmøte. 

Les mer om medlemsskap

Registrere deg som medlem

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående treningsavgift sendes til handball@lodingen-il.no

Redusert betaling

LIL Håndball ønsker ikke at barn og ungdom står utenfor idretten på grunn av økonomiske årsaker. Vi har derfor betalingsordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale avgifter til forfall. Disse må ta kontakt med leder i håndball gruppa 

Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om.

Ta kontakt med leder i håndball gruppa på handball@lodingen-il.no dersom du har betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling.

Avtale om betalingsordning gjelder for ett år av gangen. Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.