Grunnet klubb avgifter og kontigenter til særforbundene, så må det sette en Særforbunds Avgift til dem som er Medlemmer av Lødingen Taekwon-do.
Medlemsavgift  per år til NTF                         250 kr
Medlemsavgift til NKF per år.
-medlemmer under 13 år                                           90 kr
-medlemmer over 13 år                                             170 kr
Klubbavgift til NTF per år                                            1000 kr
Klubbavgift til ITF per år                                             6500 kr

På grunnlag av overnevnte avgifter, så settes det en særforbundsavgift som hver medlem må betale.

Type  Pris
Særforbunds avgift for medlemer under 13 år   640 kr
Særforbunds avgift for medlemer over 13 år  720 kr

Bli medlem
Alle som skal delta i denne idretten må være registrert som medlem i Lødingen IL. De som står med ubetalt kontingent etter forfallsdato vil ikke være spilleberettiget for noen av idrettslagets grener. Satsene blir vedtatt på idrettslagets årsmøte. 

Les mer om medlemsskap

Registrere deg som medlem

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående treningsavgift sendes til medlem@lodingen-il.no.

Redusert betaling

LIL ønsker ikke at barn og ungdom står utenfor idretten på grunn av økonomiske årsaker. Vi har derfor betalingsordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale kontingenter og avgifter til forfall. Disse må ta kontakt med medlemsansvarlig.

Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om.

Ta kontakt med medlemsansvarlig på medlem@lodingen-il.no dersom du har betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling.

Avtale om betalingsordning gjelder for ett år av gangen. Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.