Trening
All trening foregår i idrettshallen.

Husk at det kan være både kaldt og mørkt når ungene går til og fra trening. Vi anbefaler dermed at de er utstyrt med varme klær og refleks.


Utstyr
Håndball er egentlig en billig sport. Alt man behøver er et par "hallsko". Men det anbefales bruk av knebeskyttere. Hvert lag får eget nummerert draktsett, disse skal kun brukes under kamp. LIL kjøper inn utstyr som baller, vester, førstehjelpsutstyr, isposer, tape etc. Dersom spilleren ønsker å stille med egen ball er det bare en fordel.

 

Oppførsel på trening/kamp

 • Vise respekt for lagledere, mot/medspillere og dommere.
 • Ball brukes kun på banen. I garderober og ganger er ballspill forbudt.
 • Møte opp i rimelig tid før trening.
 • Forlate hallen i rimelig tid etter trening. Hallen er ikke et oppholdssted.
 • Ikke lov å gå inn i hallen før de andre er ferdige.
 • Ikke lov å sparke håndballer.
 • Ikke lov å banne eller snakke stygt til seg selv eller andre.

Hvis en spiller ikke retter seg etter disse regler vil spilleren kunne bli sendt hjem før treningen er ferdig. Grove brudd kan føre til utestengelse.

 •  

Egenandeler

Ved kjøring i privatbil til bortekamper betaler spillerne en egenandel på kr 100. Når det settes opp buss vil normalt egenandelen være 200 kr. Når det er overnatting kommer det en egenandel på kr 100 i tillegg. Det kan forekomme andre egenandeler (lengre reiser, felles mat, osv), men det blir i så fall oppgitt i forkant av hver tur. Oppmann lager infoskriv foran hver kamphelg. Der framgår alle detaljer knyttet til turen/kampene.

Mat / Drikke
Det er viktig å tilføre kroppen energi. Det er ingen selvfølge at det er mulig å kjøpe ordentlig mat når man kommer til en annen hall. Derfor anbefaler vi at spillerne tar med seg mat og drikke. Store mengder snop/godterier på turer er ikke bra.

Dugnader
For at håndballgruppa skal kunne ”holde hjulene i gang”, er vi avhengige av inntekter utover treningsavgiften (dugnader, sponsorer, m.m). Vi må alltid huske at idretten er foreldre-drevet og at all innsats kommer barna våre til gode!!

 • Det vanligste dugnadsarbeidet i håndballgruppa er kioskvakt, sekretariat, opprydning evt. annet i forbindelse med arrangement.
 • Loddsalg
 • Vakt på håndballgruppas 2. juledagsfest i idrettshallen
 • Påskebasar. (Selge lodd, skaffe premier, bake kake, osv.)
 • Juletre-/flaskeinnsamling i januar.
 • Kjøring til og fra kamper. 
 • Reisefølge på overnattingsturer. Det kan ikke forventes at trener/oppmann skal være ansvarlig for alle ungene under en hel kamp-helg. Det forventes derfor at minst 2 foreldre stiller opp som reisefølge på disse turene. Det er ca 2-3 overnattingsturer pr år.
 • Vask av draktsett.

Funksjoner i lagene
Et lag behøver minimum en trener og en oppmann. De aller fleste rekrutteres blant foreldre som ønsker å gi et bidrag for egne og andres unger. Husk at dette er frivillig arbeid som skal være lystbetont. Det er både spillers, foreldres og treners ansvar å bidra til dette.

Styret
Håndballgruppa er en egen undergruppe i LIL på lik linje med fotball, ski og orientering.
Styret i både hovedlaget og undergruppene velges på årsmøtet i februar/mars.