Alpin gruppa er per nå formelt i dvale. hvis drift ila. vinter 2022, må styre stivtes.

 

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder      
Styremedlemmer      
Styremedlemmer      
Styremedlemmer      
Styremedlem