Alpingruppa

Slalombakken driftes av Alpingruppa, som er en undergruppe i Lødingen IL. Alpingruppa er per i dag i "dvale" dvs. at det ikke er noen operativt styret, og det har ikke vært drift i bakken i 2021. og minimal drift i 2020. vi håper at noen ønsker å bidre med å drifte bakken, og sitte i alpingruppa sitt styret. 

Bakken og annlegget er underlagt Statens jernbanetilsyn, og dems forskrifter of regler for Ski tau. Bakken har en godkjent driftsansvarlig, som er kurst hos SJT. 

Drift av bakken
Det skal være 2 vakter i bakken når den er i drift, og hovedoppgaven til vaktene er transport, og det å være vakt på skitau. I tillegg så er det mulighet å ha en liten kiosk, som selger litt å bite i, og drikke. Dette ivaretas av den ene vakten. 


Bakken driftes på dugnad av foreldre til barna som bruker bakken, og uten foreldrene som bistår i å holde bakken åpen, så blir det ikke åpen bakke. 

 

Driftsansvarlig: Tom Slettbak
Tlf: 90571151
E-post: post@lodingen-il.no