Idrettsoppgjør er et tilbud til alle organisasjonsenheter tilknyttet Norges idrettsforbund, for digitalisert innsending og oppgjør av krav knyttet til honorarer, kjøregodtgjørelse, diett, utlegg og andre refusjoner. Er du fotballdommer bruker du honorar, da slipper du det gamle papirskjemaet.

Idrettsoppgjør effektiviserer dokumentasjonen, innsending, oppgjør og utbetaling av krav og refusjoner, og vil forenkle hverdagen for de som håndterer slike krav manuelt. Prosessen avsluttes med et regnskapsbilag eller -fil for videre behandling i lønns- eller regnskapssystem.

Den viktigste målgruppen for Idrettsoppgjør er idrettslag (inkludert bedriftsidrettslag) og grupper i fleridrettslag for oppgjør av krav fra tillitvalgte, ansatte, trenere, instruktører, dommere og andre med krav etter ulike arrangement. Den brukes av særforbund og særkretser/regioner for oppgjør etter kamper hvor kravet etableres i TurneringsAdmin (TA) og overføres til Idrettsoppgjør for videre behandling.

Alle personer som registreres gjennom løsningen må være registrert i idrettens sentrale database gjennom bruk av Idrettens ID. Alle personer som ligger i databasen, er verifisert med fødselsnummer, og det gjennomføres regelmessig vask mot Folkeregisteret. Idrettsoppgjør lagrer ikke fødselsnummer (11 sifre). Mer informasjon om idrettens håndtering av personopplysninger finner du i Personvernerklæringen

 

Brukerveiledning for den som har et krav 

Her logger du inn for å legge inn et krav, (NÅ i min idrett)