Vi kan nå informere om at garagetaket er snøtomt, og vi kan takke flere snille hjelpere for dette. 

her er et bilde av noen stolte måkere, takk til Alma, Marelius og mamma Kaja.  i tillegg så var Vibeke og noen snille hjelpere også måket. 

LIL takker for hjelpen vi har fått til dette, og ved neste korsvei kanskje vi tar en skikkelig pølsedugnad :)