Saker til årsmøte sendes styret v/leder Renée Susann Andersen  innen 08.03.22

Vi oppfordrer alle foreldre og større spillere om å møte. 

 Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Dem som ikke er fylt 15 år og deltar på møte, har Talerett og forslagsrett, men dog ikke stemmerett.