Gjennomføres onsdag 16. mars kl 1800 på klubbhuset.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Dem som ikke er fylt 15 år og deltar på møte, har Talerett og forslagsrett, men dog ikke stemmerett.