Kl 18-19 for barn som spiller/trener fra 12 års klassen å oppover. 
Tema

Mat og trening
Ungdom i vekst
Hva skjer hvis kroppen får i seg for lite mat
Hva bør vi spise når vi trener
Hvor viktig er maten for vår egen prestasjon
Mat før og etter trening/kamp

Kl 19-20 for foreldre og trenere.
Tema
Forslag til tema:
Hva er bra mat for unge idrettsutøvere
Hvor mye og hvor ofte bør man spise
Hva bør man som foreldre tenke på når man planlegger måltidet
Hvordan bør vi snakke om mat
Hvordan bør vi snakke om kropp
Faresignaler ved forstyrret spiseadferd
Konsekvenser ved for lite matinntak over tid
Hvordan kan vi håndtere dette.

Alle foreldre i idrettslaget er velkommen uansett alder på sitt barn

Det er satt opp litt forskjellig info til voksne ,derav 2 delt

Foreldre og trenere er selvfølgelig velkommen kl 1800 også om ønskelig

Lødingen Idrettslag 
v/handballgruppa