Lødingen Taekwondo klubb ble startet i 2017-18, og tilførte Lødingen ett nytt,spennende og attraktivt idretts tilbud, som fanger opp en del av barn og ungdommer som ikke ønsket å drive med de tradisjonell kjente idrett eller fritids aktiviteter i Lødingen

Vi fikk en instruktør trener fra Hadsel Ken-Thomas Kvael, som sammen med meg og noen andre har drevet dette tilbudet, gratis og dugnadsbasert helt frem til i dag.

Treningsplasser
Vi startet å trene i felles salen på Arma Å Bein (privat Geir Ellingsen)
Arma og Beinog vi ble enda flere, så vi fikk innpass i Læringsverkstedet Lødingen Barnehage (privat aktør)

Vi vokste , og ble enda flere, og da fikk vi velvilje for å trene i Kløverstuen til Lødingen Sanitet (privat).

Kommunale karusellen 
Etter å ha utvekslet e-post i 1-1,5 år med kommunen, men uten noe respons, eller svar, så ble det avisoppslag, og saken løste seg, og endelig fikk Lødingen Taekwondo klubb lov til å trene i storsalen.

Det er veldig gode forhold for å drive Taekwondo trening i Kultur/Storsalen, og kunne gi beskjeder og opplæring uten påvirkning fra andre, og med en begrenset mengde med støy rundt oss.

Stopp fra kommunen
Men så plutselig etter sommerferien 2021 fikk vi ikke plutselig ikke lov å trene der (politisk fattet vedtak).

Vi fikk etter hvert ordnet ny trenings plass i Klubbhuset, men det er dessverre ikke de beste trenings forhold der pga 4 stk søyler som ødelegger mye av plassen oppe i salen. Vi har lenge prøvd å få til trening i storsalen, spesielt mens klubbhuset er under renovering, men selv det var utelukket fra Lødingen kommune.

Behovet for aktiviteter 
Leder av LIL Taekwondo er også med på dugnaden i "Alle med", og åpen hall, og med det oppmøte og de tilbakemeldingene fra barn og unge der, så vises det et skrikende og tydelig behov for flere, og alternative aktiviteter i Lødingen Kommune.

I tillegg vet vi att 20 % av våre barn og ungdom i Lødingen sliter med psykisk helse!!

Mye av trening i Lødingen Taekwondo går faktisk ut på å forbedre egen mental styrke.

Det blir for meg helt uforståelig at det skal være så utrolig vanskelig å få lov til å benytte Kultursalen/Storsalen til å fortsette å drive dette tilbudet i Lødingen.

Man blir både lei og oppgitt av å prøve å drive ett tilbud når det skal være slik.Vi voksne kan alltids kjøre egentrening, eller trene under Sortland Taekwondo klubb, men det blir nokk en gang barn og unge, som blir skadelidende i Lødingen kommune!  

Salen står tom når vi har behovet, men vi får ikke lov å bruke den.

Hær må noen i Lødingen Kommune kjenne sin besøkelses tid å få ryddet opp i dette tullet.

Dette er ett info skriv, og ett siste fortvilet skriv om hjelp til å påvirke, for å prøve å opprettholde dette tilbudet.

Jostein Naustvik
Ildsjæl og leder for Lødingen IL Taekwondo