Norsk idrett lanserer i dag et banebrytende arbeid som har pågått i over ett år. En digital trenerattest skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Løsningen som er gratis, tilbys nå alle trenere i norsk idrett.

LIL ønsker at alle som har trener verv skal gjennomgå dette. 

Gå til startsiden for trenerattest