Før bakken kan åpnes

Før bakken kan åpnes for fult må det etableres en Foreldregruppe, som planlegger drift i bakken, dvs. sikre kontinuerlig drift slik at det blir forutsigbart, og det materiell som må være der, er der. 

I år legger vi ut vaktlisten åpent på nett, hvor hver enkelt kan sette sitt navn på det datoer som dere vet passer. så vil det da måtte bli en gjennomgang av Driftsleder for å avklare om alle har den nødvendige opplæringen som skal til for å kunne være vakter. Dem som ikke har opplæring vil få tilbud om opplæring. 

Trykk på her => Vaktlisten for å legge inn når du kan være vakt. 

har du ytterlig spørsmål til dette kan du ta kontakt med Tom Slettbakk på tlf 90571151